Odszkodowanie za "NOP-y" - szczepienie przeciw COVID-19.

Dnia 27 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadziła do ustawy przepisy dające możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych m.in. w związku z przyjęciem szczepienia przeciw COVID-19.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można składać od dnia 12 lutego 2022 roku. 

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz w jakiej wysokości przysługuje. 

Kto może ubiegać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego?

W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której zostało przeprowadzone to szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, w wyniku których:

1) osoba ta wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo

2) u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni

– osobie tej przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. 

W jakiej wysokości przyznawane jest świadczenie kompensacyjne? 

Wysokość świadczenia kompensacyjnego uzależniona jest w głównej mierze od czasu trwania hospitalizacji. Wobec powyższego kwoty przedstawiają się w sposób następujący:

Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:

1) obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł;

2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł;

3) hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni – od 10 000 zł do 20 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

4) hospitalizacji trwającej od 31 do 50 dni – od 21 000 zł do 35 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

5) hospitalizacji trwającej od 51 do 70 dni – od 36 000 zł do 50 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

6) hospitalizacji trwającej od 71 do 90 dni – od 51 000 zł do 65 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

7) hospitalizacji trwającej od 91 do 120 dni – od 66 000 zł do 89 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100 000 zł.

 

UWAGA!

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane w przypadku: zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł; innego niż określony w pkt 1 zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł; hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł; hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

 

Świadczenie kompensacyjne przyznawane jest przez Rzecznika Praw Pacjenta. Obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. Co istotne, łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego uprawnionej ustawowo osobie nie może być wyższa niż 100 000 zł.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numer: 602842680 

 

Źródło:

ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r.,poz. 64).
 
 
Autor: apl. adw. Zuzanna Pierścińska
 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *