Prawo medyczne (Dla Lekarzy)

Prawo medyczne

Za prawo medyczne uznać należy zbiór norm regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz personelu medycznego, w szczególności lekarza, pielęgniarki, położnej i innych podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń. Przepisy te określają m.in.

  • zasady wykonywania i odpowiedzialności poszczególnych zawodów medycznych,
  •  zasady wykonywania działalności leczniczej,

Istotnym jest, że prawo medyczne obejmuje przepisy pochodzące z różnych gałęzi prawa: prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy też prawa administracyjnego.

Aktualności / Ciekawostki