Prawo medyczne (Dla Lekarzy)

Prawo medyczne

Za prawo medyczne uznać należy zbiór norm regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz personelu medycznego, w szczególności lekarza, pielęgniarki, położnej i innych podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń. Przepisy te określają m.in.

  • zasady wykonywania i odpowiedzialności poszczególnych zawodów medycznych,
  •  zasady wykonywania działalności leczniczej,

Istotnym jest, że prawo medyczne obejmuje przepisy pochodzące z różnych gałęzi prawa: prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy też prawa administracyjnego.

Aktualności / Ciekawostki

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 3 kwietnia 2019 roku adw. Przemysław Rawa-Klocek na łamach programu drugiego polskiego radia udzielił wyjaśnień  w zakresie

Środki ochrony prawnej dla medyków

Adw. Przemysław Rawa-Klocek na temat prawnokarnych środków ochrony przysługujących lekarzom. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.   Artykuł dostępny jest na