Sprawy z zakresu prawa karnego

Sprawy z zakresu prawa karnego

Przesłankami warunkującymi odpowiedzialność karną lekarzy są:

  • błąd w sztuce lekarskiej;
  • ujemne następstwa dla zdrowia lub życia pacjenta określone w poszczególnych przepisach prawa karnego;
  • związek przyczynowy pomiędzy błędem a ujemnymi następstwami;
  • wina lekarza.

Błąd diagnostyczny

Błąd mieć postać błędu diagnostycznego, przez którego należy rozumieć wyciągnięcie z objawów

chorobowych innych wniosków niż te, które dyktowane są wiedzą medyczną. Może on polegać tak na nierozpoznaniu w ogóle pewnych objawów, a także na wadliwym przeprowadzeniu samych badań służących postawieniu diagnozy bądź w ogóle na pominięciu takich badań. Istotą błędu jest to, iż działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami przyjętymi we współczesnej wiedzy lekarskiej. Błąd w sztuce lekarskiej jest kategorią obiektywną, tj. zależną wyłącznie od stanu wiedzy medycznej na danym etapie rozwoju tej wiedzy. Stan wiedzy medycznej pozwala na ocenę, czy określone działanie lub zaniechanie lekarza było prawidłowe czy też nie.

Kancelaria Rawa-Klocek& Partnerzy prowadzi sprawy dotyczące błędów medycznych. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub telefonicznie.

Aktualności / Ciekawostki