Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Do przedmiotu działalności naszej Kancelarii, należy prowadzenie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i postępowań przed sądami administracyjnymi. Nasi specjaliści pomogą Państwu nie tylko na etapie postępowania sądowego, ale także udzielą szeroko rozumianych porad prawnych w zakresie objętym sprawami administracyjnymi. Należy pamiętać, iż sporządzenie pisma czy też wniosku, jest etapem inicjującym proces administracyjny, dlatego też warto jak najszybciej zwrócić się do profesjonalistów i zasięgnąć opinii w tym zakresie.

W szczególności oferujemy Państwu:

  • zastępstwo prawne we wszelkich postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej
  • prowadzenie postępowań sądowo- administracyjnych
  • sporządzaniem skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz odwołań do Naczelnego Sądu Administracyjnego i prowadzeniem postępowań sądowo – administracyjnych.
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych
  • sporządzania pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej.

 

Aktualności / Ciekawostki