Nieruchomości i inwestycje budowlane

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy w zakresie prowadzonych spraw, zajmuje się sprawami dotyczącymi nieruchomości i inwestycji budowlanych.

W ramach świadczonych usług dokonujemy szczegółowej analizy stanu prawnego nieruchomości, a także:

  • prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe;
  • negocjacje w zakresie warunków umów inwestycyjnych;
  • negocjacje w zakresie warunków umów wykonawczych;
  • prowadzimy sprawy o nabycie i zbycie nieruchomości;
  • prowadzimy sprawy o zniesienie współwłasności;
  • prowadzimy sprawy dot. służebności.

Ponadto, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo- administracyjnych. Reprezentacja wiąże się również z bieżącym informowaniem Klienta o postępach i stanie sprawy.

W celu umówienia spotkania z naszymi specjalistami i uzyskania wstępnej analizy sprawy – zapraszamy do kontaktu za pomocą naszego formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub telefonicznie.

Aktualności / Ciekawostki