Pozwanie pracodawcy – Kiedy i za co możemy dochodzić swoich praw?

W relacji pracownik-pracodawca zdarzają się różne sytuacje, które mogą skłonić pracownika do podjęcia kroków prawnych wobec swojego pracodawcy. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracodawca narusza przepisy prawa pracy, warto wiedzieć, kiedy i w jakich przypadkach możemy wytoczyć powództwo do sądu pracy. W artykule tym omówimy najczęstsze sytuacje, za które można pozwać pracodawcę oraz terminy, których należy przestrzegać.

Pozew do sądu pracy można wnieść w wielu przypadkach, takich jak brak zapłaty należnych wynagrodzeń, mobbing w pracy, dyskryminacja czy inne nieprawidłowości. Warto jednak pamiętać, że wytoczenie powództwa jest możliwe jedynie w określonych przez prawo terminach.

Przede wszystkim musimy zrozumieć, że terminy różnią się w zależności od rodzaju sprawy. Jeżeli chcemy złożyć pozew w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania, bądź żądania nawiązania umowy o pracę, musimy działać szybko. Termin wynosi wówczas 21 dni od daty doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę, zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcia umowy o pracę lub doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

W sytuacjach, które nie kwalifikują się do wyżej wymienionych przypadków (np. roszczenia o wypłatę należnego wynagrodzenia), obowiązuje zasada przedawnienia. Zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Oznacza to, że jeśli chcemy dochodzić innych roszczeń, takich jak np. wynagrodzenie za nadgodziny, mamy na to 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien był nam te nadgodziny wypłacić.

Warto podkreślić, że w procesie wytaczania powództwa warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Prawidłowe i terminowe złożenie pozwu do sądu może być kluczowe w uzyskaniu zadośćuczynienia za naruszenie naszych praw jako pracowników.

Należy również pamiętać, że w Polsce istnieje instytucja mediacji, która może być bardziej efektywnym i mniej czasochłonnym sposobem rozwiązywania sporów między pracownikiem a pracodawcą. Mediacja może być dobrowolna, ale także nakazana przez sąd. Jeśli strony dojdą do porozumienia w trakcie mediacji, unikną formalnego procesu sądowego.

Podsumowując, w sytuacjach, gdy pracodawca narusza nasze prawa jako pracowników, możemy podjąć kroki prawne w postaci wytoczenia powództwa do sądu pracy. Ważne jest jednak, aby działać w terminach przewidzianych przez prawo i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem, aby podjąć odpowiednie kroki i zrozumieć swoje prawa w pełnym zakresie. Alternatywnie, warto rozważyć mediację jako bardziej polubowne rozwiązanie sporu z pracodawcą.

 

Autor: Igor Misztela


 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 532 878 654 lub prosimy o przesłanie wiadomości email na adres biuro@prk-adwokat.pl

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *