Jak czytać umowy ?

Jak czytać umowy ?

Umowy są powszechnie stosowanym narzędziem w życiu codziennym oraz biznesowym. Często jednak zawierane są bez odpowiedniego przygotowania, a ich dokładna treść i znaczenie są niedostatecznie zrozumiałe dla stron. W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe kwestie, na które należy zwrócić uwagę przed zawarciem umowy. 

Definicje terminów, czyli tzw. “słowniczek” – Co do zasady w każdej umowie powinny zostać jasno określone wszystkie użyte w niej terminy. Należy zwrócić uwagę na to, czy definicje są wystarczająco precyzyjne i czy nie ma w nich miejsca na nieporozumienia. Słowniczek znajduje się zwyczajowo na początku Umowy. 

Opis przedmiotu Umowy – Przedmiot Umowy jest kluczową częścią każdej Umowy. W opisie przedmiotu umowy powinno być jasno określone, czego dotyczy umowa oraz jakie są jej cele i cele każdej ze stron. Należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, aby uniknąć nieporozumień związanym z przedmiotem umowy. 

Ceny i opłaty – W umowie należy dokładnie określić wszystkie ceny i opłaty związane z jej wykonaniem. Należy zwrócić uwagę na to, czy cena jest stała, czy może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Należy również zwrócić uwagę na to, czy w umowie znajdują się opłaty dodatkowe. 

Terminy  – W umowie powinny zostać określone terminy realizacji poszczególnych zadań oraz daty wykonania umowy. Należy zwrócić uwagę na to, czy są one realistyczne i czy przewidziane są kary umowne za ich nieprzestrzeganie, a także zwrócić uwagę na ich wysokość.

Odpowiedzialność – W umowie należy dokładnie określić, kto jest odpowiedzialny za ewentualne nieprzestrzeganie jej postanowień oraz jakie są tego konsekwencje. Należy również zwrócić uwagę na to, czy umowa przewiduje możliwość ograniczenia odpowiedzialności przez jedną ze stron.

Sposób rozwiązywania sporów – W umowie powinien być jasno określony sposób rozwiązywania sporów wynikających z jej realizacji. Należy zwrócić uwagę na to, czy przewidziane są konkretne mechanizmy rozstrzygania sporów.

Reasumując, aby uniknąć nieporozumień i kłopotów związanych z realizacją umów, należy  dokładnie przeczytać wszystkie postanowienia zawarte w Umowie, zaś w przypadku wątpliwości skontaktować się z adwokatem.

Pamiętajmy, że każda umowa jest inna i rządzi się “własnymi prawami”. Tym samym prosimy pamiętać, że podane powyżej kwestie mają charakter podstawowy i nie stanowią gwarancji, że umowa przewidująca ww. postanowienia w 100 % zabezpieczy Państwa interesy. 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *