Zmiana siedziby spółki z o.o.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pojęcia zmiany siedziby spółki nie należy utożsamiać ze zmianą adresu spółki. Siedzibą spółki jest bowiem miejscowość, zaś zmiana adresu spółki będzie związana  jedynie ze zmianą adresu na terenie danej miejscowości i będzie procesem co do zasady mniej skomplikowanym.

W dzisiejszym wpisie skupimy się na zmianie siedziby w  spółce z o. o. 

Ażeby dokonać zmiany siedziby spółki konieczna będzie zmiana umowy spółki. W tym celu należy zwołać zgromadzenie wspólników i podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki. W przypadku spółki z o. o., której Umowa zawierana jest każdorazowo w formie aktu notarialnego koniecznym będzie skorzystanie z pomocy notariusza, który sporządzi protokół z ww. zgromadzenia wspólników spółki (nie dotyczy to jednak spółek założonych za pośrednictwem S-24). 

Kolejną czynnością jest zgłoszenie zmiany siedziby spółki do KRS, co wiązać się będzie z koniecznością poniesienia następujących kosztów: 250 zł – tytułem opłaty za wpis oraz 100 zł – tytułem publikacji dokonanych zmian w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Termin na zgłoszenie zmian wynosi zaś 7 dni licznych od dnia podjęcia uchwały zmieniającej siedzibę spółki. 

 

 

 

 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *