Protokół zatrzymania osoby. Na co należy zwrócić uwagę?

Zgodnie z art. 244 § 3 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) z czynności zatrzymania sporządza się obligatoryjnie protokół zatrzymania, którego odpis doręcza się zatrzymanemu. 

W przypadku, kiedy osoba zatrzymana nie korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, powinna dokładnie przeczytać treść otrzymanego protokołu. Jeżeli w protokole występują jakiekolwiek pomyłki należy zgłosić zastrzeżenie w protokole. 

Protokół zatrzymania winien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg czynności zatrzymania, ponieważ stanowić on będzie dowód w postępowaniu karnym. 

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę zapoznając się z protokołem zatrzymania?

Przede wszystkim na wpisaną przez funkcjonariusza policji godzinę zatrzymania znajdującą się na pierwszej stronie protokołu w prawnym górnym roku. 

Godzina zatrzymania wpisana do protokołu jest niezwykle ważna, ponieważ od tej godziny liczy się termin zatrzymania. 

W tym miejscu przypominamy, że zgodnie z art. 248 § 1 k.p.k. zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania; należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.

48 godzin od chwili zatrzymania, o których stanowi powyższy przepis, liczymy według godziny wpisanej do protokołu zatrzymania, wobec czego należy zawsze weryfikować czy została ona wpisana przez funkcjonariusza prawidłowo.

Proszę pamiętać, że godzina zatrzymania = godzina faktycznego pozbawienia wolności przez funkcjonariusza, a nie np. godzina przywiezienia osoby zatrzymanej na komisariat czy godzina rozpoczęcia wypełniania protokołu przez funkcjonariusza. 

Poniżej umieszczamy obowiązujący wzór protokołu zatrzymania osoby:

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.png

 

Autor: apl. adw. Wiktoria Qader

Źródła:

– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego. 

 

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *