Audytor Sądu Biskupiego w Łomży

Dekretem z dn. 21 października 2009 r. Przemysław Rawa-Klocek został zatwierdzony sędzią audytorem Sądu Biskupiego w Łomży – N. 1871/B/2009