Adwokat kościelny ad casum w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Pismem z dn. 03 lutego 2014 r. Przemysław Rawa-Klocek dostał potwierdzenie uprawniającego go do występowania jako adwokat kościelny ad casum w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim