Należy stwierdzić stan faktyczny co umożliwia określenie odpowiedniego przepisu, który stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Krok 1