Należy wnieść do sądu, który jest właściwy do rozpoznania konkretnej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego skargę powodową.

Krok 2