Należy rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Do jego skutecznego przeprowadzenia wymagane jest określenie podstawy prawnej skargi powodowej oraz starannego dobrania materiału dowodowego

Krok 3