Blog

Odszkodowanie za “NOP-y” – szczepienie przeciw COVID-19.

Dnia 27 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła do ustawy przepisy dające możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych m.in. w związku z przyjęciem szczepienia

Środki ochrony dóbr osobistych

W poprzednich wpisach dowiedzieli się Państwo, czym są dobra osobiste oraz poznali Państwo ustawowe przesłanki ich ochrony. W dzisiejszym wpisie przejdziemy natomiast do nieco bardziej praktycznej części, a mianowicie środków ochrony dóbr osobistych.  Art.  24.   [Ochrona dóbr osobistych] § 1 Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że

ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ – Kiedy Policja ma prawo, a kiedy obowiązek zatrzymania?

  W niniejszym artykule przedstawimy przesłanki zatrzymania procesowego osoby podejrzanej określone w art. 244 § 1 – 1b kodeksu postępowania karnego, które dzielimy ze względu na swój charakter na fakultatywne i obligatoryjne.   Jednocześnie artykuł stanowi początek cyklu, w którym przedstawimy prawa oraz obowiązki osoby zatrzymanej przez uprawnione do tego organy. Przed przystąpieniem do omówienia

TRANZYCJA PRAWNA- powództwo o ustalenie w przedmiocie korekty płci metrykalnej.

  Prawo do swobody wyrażania swojej tożsamości płciowej jest jednym z elementów przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności, która stanowi źródło wolności i praw człowieka, o czym mowa w art. 30 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ponadto ustawa zasadnicza nakłada na władzę publiczną obowiązek jej poszanowania i ochrony.  Pomimo nałożenia przez ustawodawcę powyższego obowiązku, spoczywającego na władzy publicznej,

Przesłanki ochrony dóbr osobistych

  Pojęcie dóbr osobistych zostało przedstawione w poprzednim wpisie. Dzisiaj zajmiemy się natomiast przesłankami jakie muszą zaistnieć by ubiegać się o ochronę dóbr osobistych.  Przesłanki ochrony dóbr osobistych pośrednio wskazane zostały przez ustawodawcę w art. 24 § 1 k.c. i zaliczamy do nich: I. Istnienie dobra osobistego.  Pierwszą przesłanką jaka musi zaistnieć by ubiegać się

Czym są dobra osobiste?

  Zapewne większość z Państwa niejednokrotnie zetknęła się z pojęciem dóbr osobistych. Coraz częściej możemy bowiem usłyszeć o nich w radio, telewizji, czy też mediach społecznościowych. Ponadto, na różnego rodzaju portalach internetowych sukcesywnie publikowane są przeprosiny z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Niewykluczone również, że większości z nas, pojęcie dóbr osobistych kojarzy się jedynie z atrybutem osób publicznych. 

#POZNAJ SWOJE PRAWA

Szanowni Państwo,  Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek&Partnerzy rozpoczyna cykl artykułów #POZNAJSWOJEPRAWA. W ramach cyklu, postaramy się przybliżyć Państwu najważniejsze zagadnienia prawne, środki ochrony prawnej, czy też praktyczne wskazówki zawierające  informacje,  jak radzić sobie w przypadku naruszenia przysługujących nam praw.   Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w tworzeniu tegoż cyklu poprzez zostawienie w komentarzach propozycji zagadnień,