Zatrudnianie młodocianych i cudzoziemców

Zatrudnianie młodocianych i cudzoziemców

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy w zakresie prawa pracy, świadczy porady prawne pracodawcą zatrudniającym pracowników młodocianych oraz cudzoziemców. Zarówno jedna jak i druga grupa pracowników, stanowi dla pracodawcy nie lada wyzwanie, w związku ze szczególnymi normami pracy oraz szeregiem dodatkowych formalności, co tym samym wiąże się z powstaniem po stronie pracodawcy licznych obowiązków.

Zatrudnianie młodocianych

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych zobowiązany jest przede wszystkim do przestrzegania wszelkich norm przewidzianych przez prawo pracy, które dotyczą licznych zakazów i ograniczeń.

Jakie zakazy i uprawnienia przewiduje kodeks pracy?

  • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych;
  • zakaz pracy w porze nocnej;
  • prawo do przerwy (30 min), wliczanej do czasu pracy;
  • dłuższy urlop wypoczynkowy;
  • przerwa na ferie.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudniając cudzoziemca, pracodawca powinien natomiast dopilnować wszelkich formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie określonego typu pracy przez cudzoziemca,  a także posiadać dokumenty poświadczające, iż pracownik- cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium RP, jeżeli pracownik jest z poza UE.

Nasz zespół pomoże Państwu w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, a także udzieli niezbędnych wskazówek co do legalności zatrudnienia, a także dopełnieni formalności w związku z wymaganą prawnie dokumentacją.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

W celu uzyskania kompleksowej porady prawnej, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub telefonicznie.

 

Aktualności / Ciekawostki