Zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej

Zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej

Kancelaria Rawa & Klocek & Partnerzy należy do grona nielicznych na rynku warszawskim kancelarii, świadczących pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, procedur administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych i prawnych, poszukujących fachowej pomocy prawnej w zakresie różnorakich postępowań z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego.

Zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej ma na celu przede wszystkim zapewnienie Państwu profesjonalnej obsługi prawnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym do składania odwołań i zażaleń, a także w toku postępowania stosownych wniosków dowodowych.

Ponadto w toku postępowania sądowo – administracyjnego świadczymy pomoc w zakresie sporządzenia:

 • skargi do WSA;
 •  wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji;
 • wniosku dowodowego, wniosku o przeprowadzenie dowodu przez sąd administracyjny;
 •  skargi na bezczynność;
 • skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania;
 • wniosku o przywrócenie terminu;
 •  zażalenia na postanowienie WSA;
 •  wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego;
 • wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym;
 • skargi kasacyjnej do NSA;
 • wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych;
 •  wniosku o wznowienie postępowania;
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
Aktualności / Ciekawostki