Zapisy i ich wykonanie

Zapisy i ich wykonanie

Kancelaria Rawa Klocek& Partnerzy świadczy usługi z zakresu prawa spadkowego. Nasi specjaliści pomagają w dochodzeniu roszczeń wynikających z zapisów oraz udzielają porad prawnych związanych z ich wykonaniem oraz świadczą pomoc w zakresie odrzucenia zapisu jak i jego zmniejszenia.

Zapis jest rozrządzeniem testamentowym, które wynikać może jedynie z woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. Wśród zapisów wyróżnić możemy:

  • zapis zwykły
  • zapis dalszy
  • zapis naddziałowy

Istotą zapisu jest to, że spadkodawca mocą owego rozrządzenia testamentowego zobowiązuje spadkobiercę do określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.

Przedmiotem zapisu mogą być świadczenia różnego rodzaju. Poczynając od zobowiązań obciążających do przeniesienia własności nieruchomości, kończąc na wykonaniu określonych usług czy też zrzeczeniu się wierzytelności.

Pamiętać należy, że zobowiązanie z zapisu testamentowego ma charakter osobisty osoby obciążonej zapisem.

Na umówionym spotkaniu w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, zostanie Państwu przekazana niezbędna wiedza w zakresie wykonania zapisów, przedmiotu zapisów, a także sposobów ewentualnego ich odrzucenia lub zmniejszenia.

Aktualności / Ciekawostki