Zakładanie spółek i ich likwidacja

Zakładanie spółek i ich likwidacja

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie zakładania spółek oraz przeprowadzania ich likwidacji. Pomagamy naszym Klientom w wyborze jak najlepszej formy prawnej prowadzenia działalności, mając na uwadze jej cele i przedmiot. Aby proces rejestracji spółki przebiegł pomyślnie, należy dokonać szeregu formalności, które są niezbędne do prawidłowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasz zespół pomoże Państwu nie tylko w samej rejestracji spółki, ale również uzyskaniu numeru NIP oraz REGON.

W ramach kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oferujemy:

  • kompleksową pomoc w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów i oświadczeń;
  • rejestrację wszystkich spółek prawa handlowego;
  • wypełnienie wniosków do KRS;
  • pomoc w przygotowaniu statutu lub umowy;
  • stałą współpracę w zakresie wprowadzania ewentualnych zmian do KRS.

Likwidacja

Nasz zespół, oprócz kompleksowej działalności w zakresie rejestracji spółek w KRS, zajmuje się również ich likwidacją. Prowadzimy procesy likwidacji każdego rodzaju spółek prawa handlowego, tak by przy dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, doprowadzić do zgodnego z prawem wykreślenia z rejestru.

Przystępując do likwidacji spółki należy pamiętać, że jest to proces składający się z wielu etapów, a w pierwszej kolejności należy zaspokoić ewentualnych wierzycieli.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

W celu uzyskania szerszej gamy informacji w przedmiocie zakładania, rejestracji oraz likwidacji spółek, zapraszamy do kontaktu.

 

Aktualności / Ciekawostki

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 3 kwietnia 2019 roku adw. Przemysław Rawa-Klocek na łamach programu drugiego polskiego radia udzielił wyjaśnień  w zakresie

Środki ochrony prawnej dla medyków

Adw. Przemysław Rawa-Klocek na temat prawnokarnych środków ochrony przysługujących lekarzom. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.   Artykuł dostępny jest na