Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności

W obrocie gospodarczym, bardzo często dochodzi do braku zapłaty za towary lub usługi świadczone przez przedsiębiorców. Sytuacja taka powstaje, gdy po drugiej stronie transakcji pojawia się nielojalny lub niewypłacalny kontrahent.

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy oferuje pomoc w zakresie windykacji należności w trybie zarówno przedsądowym ( tj. prowadzenie negocjacji, zawierania porozumień, dążenie do zawarcia ugody) oraz w trybie sądowym.

O czym należy pamiętać? – Przy windykacji wierzytelności w pierwszej kolejności niezbędne będzie zgromadzenie wszelkich dokumentów i innych dowodów potwierdzających wykonaną przez przedsiębiorcę transakcję. Na tej podstawie oraz po zebraniu od Klienta stosownego wywiadu, nasz zespół dokona analizy sprawy, tak by wybrać jak najszybszy i najskuteczniejszy sposób na odzyskanie utraconych należności.

Aktualności / Ciekawostki