Uzyskiwanie decyzji administracyjnych

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych

Kancelaria Rawa – Klocek & Partnerzy świadczy pomoc prawną w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym w tym także przy uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych różnego rodzaju dotyczących min.

– pozwolenia na budowę;

– warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

– pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Świadczymy ponadto zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, i innymi organami.

Aktualności / Ciekawostki