Unieważnienie małżeństwa (tzw. rozwód kościelny)

 Rozwód kościelny

Kancelaria Rawa-Klocek & Partnerzy, zajmuje się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, potocznie nazywanych „rozwodami kościelnymi”.

Adwokat Przemysław Rawa-Klocek posiada niezbędne uprawnienia do reprezentowania Klientów przed Sądami kościelnymi, a co najważniejsze posiada wieloletnie doświadczenie niezbędne do prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia procesu.

Należy pamiętać, że poprzez rozwód cywilny, nie zostaje rozwiązany związek małżeński zawarty w kościele przed Bogiem. Tym samym rozwód cywilny, nie wpływa na ważność małżeństwa sakramentalnego. W przypadku, podjęcia decyzji w przedmiocie starania się o uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego, warto więc zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby posiadającej stosowne i wymagane uprawnienia do reprezentowania przed Sądami Biskupimi.

Podejmując decyzję o wystąpieniu do Sądu Kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, należy mieć na uwadze potrzebę zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego, który, o ile jest zgodny z prawdą, będzie stanowił pozytywne przesłanki do wydania wyroku zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Konieczność ta dotyczy nie tylko strony powodowej, ale i w szczególności strony pozwanej, która nie godzi się na tzw. rozwód kościelny.

Podstawowym celem Adwokata kościelnego, działającego na terenie Warszawy, będzie przeprowadzenie rozmowy z Klientem, a także ustalenie wszelkich okoliczności i dowodów, które zostaną wykorzystane w sprawie i staną się jej fundamentem. Dlatego też, ważnym jest by na pierwsze spotkanie z adwokatem kościelnym przygotować się i przypomnieć sobie wszelkie kluczowe sytuacje z życia, które wpłynęły na podjęcie takiej decyzji i które będą miały kluczowe znaczenie w sprawie.

Jeżeli więc szukają Państwo profesjonalnej i skutecznej pomocy doświadczonego Adwokata Kościelnego z Warszawy, posiadającego jednocześnie stosowne uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi, co w przypadku spraw o tzw. rozwód kościelny jest niezbędne – są Państwo w najlepszych rękach.

Aktualności / Ciekawostki