Sprawy o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

Sprawy o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

Usługi świadczone przez Kancelarię Rawa – Klocek & Partnerzy obejmują także reprezentację skazanego przed sądem penitencjarnym w zakresie rozpoznania spraw o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z postępowaniem przed sądem penitencjarnym, sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub o jej odroczenie. Pozostajemy w stałym kontakcie z osobą umieszczoną w zakładzie karnym.

Pomagamy w sprawach związanych z zarządzeniem wykonywania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonywania tej kary, zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za niewykonaną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności (tzw. nieodpłatną, kontrolowaną na cele społeczne) a także związanych z warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Aktualności / Ciekawostki