Sprawy o eksmisje

Sprawy o eksmisje

Kancelaria Adwokacka Rawa- Klocek & Partnerzy, prowadzi sprawy o opróżnienie lokalu, potocznie nazywane sprawami o eksmisje. W zakresie świadczonych usług, zajmujemy się w szczególności:

  • sporządzaniem pozwów o eksmisję;
  • sporządzaniem odpowiedzi na pozew o eksmisję.

Eksmisja polega na usunięciu danej osoby z zajmowanego lokalu lub nieruchomości na podstawie wyroku orzekającego eksmisję.

Zgodnie z art. 222 k.c., właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, by rzecz ta została mu wydana. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Kto może wystąpić z pozwem o eksmisję?

Z pozwem o eksmisję, może wystąpić:

  • właściciel lub współwłaściciel lokalu/nieruchomości;
  • spółdzielnia mieszkaniowa
  • współlokator

W przypadku wydania przez sąd wyroku orzekającego eksmisję, osoba przeciwko, której zostało wytoczone powództwo jest zobligowana do niezwłocznego opuszczenia zajmowanego lokalu lub nieruchomości. Natomiast podmiot, który wytoczył powództwo po nadaniu orzeczeniu  klauzuli wykonalności, jest uprawniony do skierowania sprawy do komornika, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

 

Aktualności / Ciekawostki