Sporządzanie skarg do sądu administracyjnego

Sporządzanie skarg do sądu administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego niezadowolona z decyzji wydanej przez organ administracji publicznej, może złożyć odwołanie od takiej decyzji. W przypadku braku wywołania zamierzonego rezultatu, ustawodawca przewidział możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego w sytuacji, gdy organ dokonał wydania decyzji w sposób wadliwy. Procedurę postępowania przed sądem administracyjnym inicjuje się poprzez sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W przypadku kwestionowania przez stronę zgodności wydanego przez WSA wyroku, bądź postanowienia  kończącego postępowanie sądowoadministracyjne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, prawem unijnym oraz ustawami istnieje możliwość wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą konstytucyjną.

Sporządzenie skargi do NSA wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów formalnych. Brak spełnienia określonych przesłanek spowoduje odrzucenie skargi i w efekcie nie nastąpi dalszy bieg sprawy. Jednym z wymogów koniecznych, jest sporządzenie skargi przez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat.

Jako członkowie Kancelarii Rawa-Klocek & Partnerzy pomożemy Państwu rozwiązać problem związany ze sporządzaniem skargi zarówno do WSA jak i NSA. Jesteśmy świadomi konsekwencji, z jakimi może spotkać się strona, w przypadku niespełnienia wymogów przy konstrukcji skargi. Przewidziane rygory jakie narzucane są stronie poprzez liczne przepisy prawa, mogą wprawić w dezorientację osobę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika. Zapewniamy, że jako podmiot świadczący profesjonalną obsługę prawną podchodzimy do powierzonych nam zadań w sposób fachowy i rzetelny, a Klient może liczyć na kompleksową obsługę w zakresie powierzonych nam obowiązków.

Aktualności / Ciekawostki