Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej

Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej

Kancelaria Rawa – Klocek & Partnerzy świadczy szeroki zakres usług w zakresie sporządzania pism procesowych. W szczególności zajmujemy się sporządzaniem:

– skargi do WSA

– wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

– wniosku dowodowego, wniosku o przeprowadzenie dowodu przez sąd administracyjny

– skargi na bezczynność

-skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania

-wniosku o przywrócenie terminu

– zażalenia na postanowienie WSA

– wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

– wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym

– skargi kasacyjnej do NSA

-wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

– wniosku o wznowienie postępowania

-skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

– pisma zawierające stanowiska i wnioski strony postępowania administracyjnego

– wnioski dowodowe, wnioski o przeprowadzenie dowodu przez organ administracji publicznej

– wnioski o wyłączenie pracownika organu administracji publicznej

– wnioski o wyłączenie organu administracji publicznej

– zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej

– zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania

-zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej

– zażalenie na postanowienie wydane w toku postepowania administracyjnego

– wnioski o zawieszenie postępowania

– wnioski o przywrócenie terminu

– odwołania od decyzji administracyjnej

– wnioski o uchylenie lub zmianę decyzji

– wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji

– skargi na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Aktualności / Ciekawostki