Sporządzanie odwołań do NSA

Sporządzanie odwołań do NSA

Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest środkiem odwoławczym od wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne wyroków lub postanowień kończących postępowanie w sprawie.

Warunkiem koniecznym do zainicjowania postępowania przed Sądem Kasacyjnym jest sporządzenie skargi konstytucyjnej, która może zostać sporządzona wyłącznie przez podmioty wymienione w ustawie. I tak, jednym z podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi jest adwokat lub radca prawny. Sporządzenie bowiem skargi w sposób samodzielny i indywidualny niewątpliwie spotka się z jej odrzuceniem jako wniesioną przez osobę nieuprawnioną. Następnie postepowanie przed sądem kasacyjnym także wymaga aktywności profesjonalnego pełnomocnika.

Zespół Kancelarii Rawa-Klocek & Partnerzy pomoże Państwu sporządzić powyższą skargę i zapewni profesjonalną reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Państwa interesów.

Ponadto udzielimy porad prawnych w zakresie postępowania na etapie kasacyjnym i pomożemy Państwu ocenić realne szanse na wygraną.

Aktualności / Ciekawostki