Sporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzanie i opiniowanie umów

Zajmujemy się sporządzeniem umów cywilnoprawnych, takich jak: umowa sprzedaży, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa najmu (w tym najem lokali), umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa zlecenia czy też umowa darowizny.

Nasza kancelaria oferuje również opiniowanie treści zawartych umów, a także weryfikację ich ważności po kątem prawnym.

 

Aktualności / Ciekawostki