Spawy o zachowek

Spawy o zachowek

Kancelaria Rawa-Klocek & Partnerzy w zakresie prowadzonych spraw spadkowych, udziela porad prawnych i prowadzi sprawy o zachowek. W szczególności zajmujemy się:

  • sporządzaniem pozwów o zachowek;
  • sporządzaniem odpowiedzi na pozew o zachowek;
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach o zachowek oraz reprezentacją Klienta przed sądami.

Co to jest zachowek?

Zachowek jest środkiem prawnym, który służy zabezpieczeniu i ochronie środków majątkowych pochodzących ze spadku po najbliższej rodzinie. Instytucja ta jest bardzo istotna, ponieważ wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie spadkodawca całkowicie pomija w testamencie najbliższe osoby i przyznaje spadek osobą trzecim lub dalekim krewnym.

Zgodnie z art. 991 kodeksu cywilnego, polega na przyznaniu zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byli powołani do spadku z ustawy:

  • 2/3 wartości udziału spadkowego – w przypadku, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy oraz w przypadku małoletnich zstępnych;
  • ½ wartości udziału spadkowego – w pozostałych przypadkach.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu.

Czy można pozbawić prawa do zachowku?

Tak, spadkodawca może pozbawić osoby uprawnione prawa do zachowku, jeżeli:

  • osoba uprawniona do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje niezgodnie z zasadami współżycia społecznego;
  • osoba uprawiona do zachowku dopuściła się w stosunku do spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełniała obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Ponadto, należy pamiętać, że musi wynikać to z testamentu.

Opłaty sądowe

Opłata sądowa w sprawach o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (5% wysokości kwoty dochodzonej z tytułu zachowku). Jeżeli uprawniony z tytułu zachowku nie ma wystarczających funduszy na pokrycie opłaty sądowej, możliwym jest złożenie wniosku o całkowite lub częściowe zwolnienie z tejże opłaty.

Aktualności / Ciekawostki