Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych

Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych

Kancelaria Rawa – Klocek& Partnerzy świadczy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego.

Usługi świadczone przez kancelarię mają na celu zapewnienie pokrzywdzonemu jako stronie postępowania karnego należytej reprezentacji jego interesów w toczącej się sprawie.

Szereg uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w toku postępowania karnego, wynikających z procedury karnej bez wątpienia czyni zasadnym skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje m.in. udzielanie porad prawnych, reprezentacje pokrzywdzonego przed sądem i organami ścigania, składanie pism i środków zaskarżenia. Ponadto sporządzamy zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa a także sporządzamy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.

Aktualności / Ciekawostki