Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę jest terminem związanym z dokonywaniem wszelkich czynności mających na celu przejście na nowego pracodawcę ogółu składników majątkowych z którymi wiązało się zatrudnianie pracowników. Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, świadczy porady prawne i kompleksową obsługę prawną w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian i uregulowania sytuacji prawnej w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz w zakresie ochrony pracowników w związku z zaistniałymi zmianami.

W jaki sposób może dojść do zmian?

Do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, może wskutek następujących zdarzeń:

  • zbycie przedsiębiorstwa;
  • wydzierżawianie przedsiębiorstwa;
  • wydanie aktu administracyjnego;
  • podział osób prawnych lub jednostek organizacyjnych;
  • połączenie (fuzja).

Należy pamiętać, że w wyniku wymienionych zdarzeń może dojść do przejścia całości jak i jedynie części przedsiębiorstwa na nowego pracodawcę.

Pracownik a nowy pracodawca

Sytuacja pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę nie może ulec zmianie bez jego zgody. Pracodawca nie może zwolnić pracownika ze względu na zaistniałą zmianę. Ponadto, pracownicy mają prawo do uzyskania informacji o przejściu zakładu pracy i ewentualnych nowych warunkach w szczególności pracy i płacy co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z nowymi warunkami zatrudnienia, przysługuje mu prawo do natychmiastowego rozwiązania zawartej umowy. Kodeks pracy przewiduje ponadto, że w ciągu dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, pracownik ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę – nie stosując tym samym ogólnych zasad rozwiązania umowy.

Aktualności / Ciekawostki