Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych

Prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych

W zainteresowaniu Kancelarii Rawa –Klocek & Partnerzy pozostaje także ochrona praw stron i uczestników postępowania dotyczących indywidualnych spraw rozpoznawanych w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

Nasz zespół sporządza między innymi:

– pisma zawierające stanowiska i wnioski strony postępowania administracyjnego

– wnioski dowodowe, wnioski o przeprowadzenie dowodu przez organ administracji publicznej

– wnioski o wyłączenie pracownika organu administracji publicznej

– wnioski o wyłączenie organu administracji publicznej

– zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej

– zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania

-zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej

– zażalenie na postanowienie wydane w toku postepowania administracyjnego

– wnioski o zawieszenie postępowania

– wnioski o przywrócenie terminu

– odwołania od decyzji administracyjnej

– wnioski o uchylenie lub zmianę decyzji

– wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji

– skargi na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej

Aktualności / Ciekawostki