Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy, w zakresie prawa rodzinnego, świadczy kompleksową pomoc w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem.

Prowadzimy sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz wykonywaniem kontaktów z dzieckiem. Należy pamiętać, iż termin – „władza rodzicielska” stanowi zespół praw i obowiązków jakie przysługują rodzicom w związku z posiadaniem władzy rodzicielskiej, natomiast termin – „kontakty z dzieckiem” należy rozumieć jako uprawnienia przysługujące rodzicowi w sferze bezpośredniej możliwości przebywania z dzieckiem w określonym czasie i w określony sposób.

Prawo do pełnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców, może zostać zmienione jedynie mocą prawomocnego orzeczenia wydanego przez Sąd.

Nasi specjaliści w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem, w szczególności zajmują się:

  • prowadzeniem spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • prowadzeniem spraw o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka;
  • prowadzeniem spraw dotyczących pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • prowadzeniem spraw o przysposobienie (w tym, także spraw o przysposobienie dziecka drugiego małżonka) oraz prowadzeniem spraw o zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej.

 

 

Aktualności / Ciekawostki