Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria Rawa – Klocek & Partnerzy świadczy usługi związane z dochodzeniem odszkodowania z tytułu niewłaściwego traktowania osoby pozbawionej wolności przejawiające się w działaniu bądź zaniechaniu osób wykonujących władzę publiczną w zakładach karnych i aresztach.

Specjalizujemy się także w dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa za uniewinnienie w postępowaniu karnym.

Ponadto Pomożemy Państwu dochodzić naprawienia szkody wywołanej przestępstwem.

Aktualności / Ciekawostki