Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Kancelaria Rawa-Klocek & Partnerzy w zakresie prowadzonych spraw spadkowych, udziela porad prawnych i prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, które stanowią najbardziej niepożądane następstwo sukcesji uniwersalnej.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność za długi spadkowe ma zróżnicowany charakter i zależy od:

  • treści złożonego przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  • treści wydanego przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • przeprowadzonego działu spadku.

Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność spadkobiercy jest odmienna przed przyjęciem spadku i po jego przyjęciu. W tym pierwszym przypadku spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości spadku, natomiast po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku odpowiedzialność spadkobiercy jest nieograniczona.

Pamiętać należy, że nie tylko przyjęcie spadku wprost powoduje nieograniczoną odpowiedzialność, ale również tzw. milczące przyjęcie spadku. Z milczącym przyjęcia spadku mamy do czynienia po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym powinno zostać złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Dział spadku i co dalej?

Do chwili działu spadku, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarną za długi spadkowe. Jeżeli jednak jeden spadkobierca spełnił określone świadczenie w całości, może żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu części przypadających im świadczeń stosownie do posiadanych udziałów.

Po dokonaniu działu spadku, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe stosownie do udziałów jakie im przypadają.

W celu uzyskania szerszej gamy informacji w tym przedmiocie, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Aktualności / Ciekawostki