Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy, świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony dóbr osobistych.

W szczególności zajmujemy się:

 • sporządzaniem wezwań do zaniechania naruszania dóbr osobistych;
 • sporządzaniem pozwów o ochronę dóbr osobistych;
 • sporządzaniem wezwań do usunięcia skutków dokonanych naruszeń;
 • sporządzaniem wezwań do usunięcia skutków naruszeń powstałych w internecie i wiele innych.

Dobra osobiste są dobrami niemajątkowymi dla których prawo w tym zakresie przewidziało szczególną ochronę.  Przysługuje ona zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym.

Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych obejmuje:

 • zdrowie
 • wolność
 • cześć
 • swobodę sumienia
 • nazwisko, pseudonim
 • wizerunek
 • tajemnicę korespondencji
 • nietykalność mieszkania
 • twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą oraz racjonalizatorską.

Ochrona dóbr osobistych osób prawnych obejmuję dobra takie jak :  prywatność, tajemnicę korespondencji, nietykalność pomieszczeń, a przede wszystkim ochronę nazwy.

Kancelaria świadczy usługi osobom, których dobra osobiste zostały naruszone, a także osobom, które naruszenia się dopuściły.

W przypadku pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Aktualności / Ciekawostki