Ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych

Ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych

Kancelaria Rawa – Klocek & Partnerzy zajmuje się fachową obsługą prawną skierowaną względem osób prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria świadczy pomoc także osobom prawnym i innym jednostkom prawnym nieposiadającym osobowości prawnej. Pomożemy Państwu rozwiązać wątpliwości i ocenić prawnokarne skutki podejmowanych działań w związku z wykonywaną działalnością. Możliwe jest odbycie konsultacji prawnej dla prezesów i zarządców pod kątem ich odpowiedzialności karnej za działania spółki i innych osób prawnych.

Reprezentujemy Państwa przed organami ścigania i na etapie postępowania sądowego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za czyny zagrożone pod groźbą kary.

Świadczymy pomoc prawną związaną z przestępstwami gospodarczymi względem członków zarządu spółek i prokurentów, przedsiębiorców w sprawach karnoskarbowych, przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem praw pracowniczych.

Aktualności / Ciekawostki