Najem

Najem

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek& Partnerzy, w zakresie świadczonych usług prowadzi sprawy związane z najmem oraz najmem lokatorskim. W szczególności zajmujemy się:

 • sporządzaniem projektów umów;
 • negocjowanie warunków umów;
 • analizą umów najmu i najmu lokatorskiego;
 • sprawami z zakresu wypowiedzenia umowy najmu;
 • sporządzaniem oświadczeń o wypowiedzeniu umowy najmu;
 • sprawami o zwrot przedmiotu najmu;
 • rozwiązaniem umowy najmu bez wypowiedzenia;
 • sporządzaniem oświadczeń o podwyższeniu czynszu;
 • sprawami dotyczącymi czynszu i jego wysokości, a także pozostałymi sprawami z tego zakresu.

Ponadto, reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

 • zapłatę należności wynikających z umowy;
 • wydanie przedmiotu najmu;
 • rozliczenie nakładów oraz sprawach o odszkodowania związane z przedmiotem najmu;
 • zapłatę kar umownych wynikającej z umowy.

Pojęcie najmu

Zgodnie z kodeksem cywilnym, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz, który może być oznaczony zarówno w pieniądzach jak i świadczeniach innego rodzaju.

(!) Należy pamiętać, że umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawierana na czas dłuższy niż rok winna być zawarta w formie pisemnej, gdyż w innym wypadku poczytujemy ją jako zawartą na czas nieoznaczony co może wiązać się z ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami dla Stron umowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących problematyki najmu, zapraszamy do kontaktu z doświadczonym Adwokatem z Warszawy za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.

 

Aktualności / Ciekawostki