Intercyza

Intercyza

Intercyza jest umową majątkową małżeńską. Z mocy prawa po zawarciu związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Intercyza pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Umowę taką można zawrzeć zarówno przed ślubem jak i w trakcie trwania małżeństwa przed notariuszem.

W pierwszym przypadku, nupturienci powinni zawrzeć umowę najpóźniej na dzień przed ślubem i wtedy będzie ona wywoływała skutki prawne od chwili zawarcia małżeństwa. W drugim przypadku małżonkowie już w trakcie trwania małżeństwa mogą przed notariuszem zawrzeć umowę majątkową znoszącą wspólność majątkową.

Jakie zalety ma intercyza?

  • każdy z małżonków ma swój własny majątek (zarówno ten nabyty przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa);
  • małżonek nie ponosi odpowiedzialności za długi współmałżonka;
  • intercyza stanowi zabezpieczenie na wypadek problemów majątkowych drugiego małżonka;

Jakie wady ma intercyza?

  • intercyza uniemożliwia wspólne zaciąganie zobowiązań np. kredyt;
  • niższa zdolność kredytowa;
  • brak możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do podpisania intercyzy bądź zastanawiają się nad ewentualnymi konsekwencjami związanymi z jej podpisaniem – nasi specjaliści udzielą niezbędnych wskazówek.

Aktualności / Ciekawostki