Dział spadku

Dział spadku

Kancelaria Adwokacka Rawa-Klocek & Partnerzy w zakresie prowadzonych spraw spadkowych, oferuje prowadzenie spraw o dział spadku. W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy m.in.:

  • sporządzanie wniosków o dział spadku;
  • sporządzanie umów o dział spadku;
  • sporządzanie wniosków o dział spadku wraz z wnioskiem o zniesienie współwłasności nieruchomości;
  • sporządzanie wniosków o dział spadku i podział majątku dorobkowego małżonków;
  • sporządzanie wniosków o ustanowienie kuratora dla małoletniego w postępowaniu o dział spadku.

Czym jest dział spadku?

Dział spadku jest po stwierdzeniu nabycia spadku, drugim etapem postępowania spadkowego. Przy dziale spadku określa się wartość całego majątku i dzieli się go na tyle sched spadkowych ilu jest spadkobierców. Z działem spadku będziemy mieć więc do czynienia w przypadku gdy uprawnionych do spadku jest kilka osób. Dział spadku możemy podzielić na umowny i sądowy.

Umowny i sądowy dział spadku

Umowny dział spadku jest możliwy, gdy współspadkobiercy wyrażają zgodną wolę do działu spadku jak i sposobu w jaki dział ten ma być dokonany. Forma umowy zależy od tego co wchodzi w skład masy spadkowej. Jeżeli będzie to nieruchomość – umowa wymagać będzie formy aktu notarialnego, natomiast jeżeli będzie to przedsiębiorstwo – formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Konieczność przeprowadzenia sądowego działu spadku, pojawia się gdy współspadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w tym zakresie. Sądowego działu spadku dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, a z wnioskiem wystąpić może każdy z współspadkobierców oraz nabywca udziału w spadku.

W wyniku działu spadku ustaje dotychczasowa wspólność, a spadkobiercy ponoszą samodzielnie odpowiedzialność za długi proporcjonalne do przypadających udziałów.

Koszty związane z działem spadku

Decydując się na dział spadku, należy liczyć się z tym, iż wnioski podlegają stałym opłatą sądowym, które przedstawiają się w następujący sposób:

500 zł – wniosek o sądowy dział spadku;

300 zł – wniosek o umowny dział spadku;

1000 zł – dział spadku (sądowy) połączony ze zniesieniem współwłasności;

600 zł – dział spadkowy (umowny) połączony ze zniesieniem współwłasności.

 

Aktualności / Ciekawostki